Aidat Nedir ve Nasıl Kolay Tahsilat Yapılır

Aidat nedir? Nasıl tahsil edilir?

Siteler ve apartmanlar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre yönetilir. KMK, 1965 yılında kabul edilmiş ve günün koşullarına göre üzerine çeşitli değişiklikler, maddeler ilave edilmiştir. KMK’ ya göre siteler ve apartmanların ortak alanlarının giderleri, kiracı veya kat maliklerinden toplanan aidat ile karşılanır.

En yaygın sorular olan “Aidat dağıtımı nasıl olacak, Katmaliği aidat ödemeyebilir mi”  için 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20.maddesi’ni inceleyebilirsiniz,

Madde 20 – (Değişik birinci fıkra: 13/4/1983-2814/9 md.) Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:

  1. a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak;
    b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlüdür.
    c) Kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamaz.

(Değişik: 13/4/1983-2814/9 md.) Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlüdür. Birinci fıkradaki giderlere, kat maliklerinden birinin veya onun bağımsız bölümünden herhangi bir suretle faydalanan kişinin kusurlu bir hareketi sebep olmuşsa, gidere katılanların yaptıkları ödemeler için o kat malikine veya gidere sebep olanlara rücu hakları vardır.

Kolay Aidat tahsilatı ve İcra Hesapları takibi için çözüm Senyonet!

Site Yönetimleri aidat, yakıt, su ve diğer ödemelerin tahsilatları için harcadığı zamanı ve iş yükünü azaltmak adına Senyonet’i  tercih ediyor. Fonksiyonel, uyarlanabilir, online banka entegrasyonları ve mobil uygulama çözümleri sunan Senyonet olarak , katmaliklerinin hayatını kolaylaştırmak ve Yönetim olarak taktirleri toplamanız için çalışıyoruz.

Yönetim Yazılımı

Site yönetimlerinde en çok sorgulanan ve buna bağlı olarak en çok soruna sebep olan maddi konulardır. Gelir-gider hesaplarının yapılması, işletme ve yatırım bütçelerinin oluşturulması, İcralık hesapların takibi, şeffaf yönetimin gerektirdiği raporlama ihtiyacı gibi birçok neden site bütçesinin entegre bir sistem ile yönetimini zorunlu kılıyor.

Bu zorunluğunun getirdiği yazılım çözümü arayışıyla, faaliyetlerinizi tamamen olumlu etkileyeceğini ön görebildiğiniz program önceliğiniz olacaktır.

Gündeminizde olan yazılım için bazı netleştirmek gerekecek;  yüksek tahsilat oranlarıyla bütçe sorunu yaşamayan bir yönetim mi, yazılımın getirdiği ekstra maddi zorluklarla boğuşmayı mı tercih ederdiniz

Destek talepleriniz olduğunda çözüm odaklı bakış açısını benimsemiş bir ekiple iletişim kurmak mı yoksa, sorunlarınızı sorularla arttıran – aradığınız zaman ulaşamadığınız bir destek kadrosuyla mı yola devam edeceksiniz,

Senyonet, Yönetim Kurulundan Site Müdürüne, Muhasebeden Güvenliğe, Teknikten temizlik birimine kadar her detayın düşünüldüğü kapsam ve detayıyla profesyonel destek ekibinin çözüm odaklı yaklaşımıyla tanışmanız için bekliyoruz.

HEMEN İLETİŞİME GEÇİN
Referanslarımıza Göz Atın!

İletişim Formu

[contact-form-7 id="5" title="Senyonet Form"]